– INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE –

Cítíte se bezradně, smutně nebo úzkostně? Nacházíte se v náročné životní situaci? Řešíte vztahy? Potřebujete změnu, ale nevíte, jak na to?

Terapie znamená bezpečný důvěrný prostor, kde můžete plně projevit své myšlenky i pocity. Společně budeme hledat způsob, jak sami sebe můžete lépe pochopit, přijmout, odkrývat vlastní zdroje a postupně posouvat svůj životní příběh k harmonii.

Při setkání si nejdříve povídáme o tom, co Vás trápí, všímáme si pocitů, tělesných vjemů a gest. Skrze rozhovor postupně odkrýváme klíčová témata. Někdy lze využít pohybu v prostoru, což vede k hlubšímu pochopení a možnosti zažít sebe a své téma v nové perspektivě. Jindy se věnujeme práci  s dechem, s uvědoměním postoje, mindfulness.

Jít na terapii bývá často spojené s předsudky a nejistotou. Díky tomu, že jsem sama prošla skupinovou i mnohaletou individuální terapií, vím, že odvaha sdílet svůj osobní příběh je vždy krokem k sebepřijetí a laskavosti k sobě a tím i spokojenějšímu životu. Terapeutickou péči v některých chvílích potřebuje mnoho z nás. A že je znakem zralosti dovolit si, že na vše nemusím stačit sám a požádat o podporu. Stejně dobrou motivací k setkávání může být touha po osobním nebo duchovním rozvoji.

Většinou je k úspěšnému procesu potřeba opakované setkávání, nicméně je možné přijít i na jednorázovou konzultaci. Terapie u hlubinných potíží může trvat v řádu měsíců až let.

Setkání probíhá na adrese 2. polské armády 57, Rumburk.

Cena za konzultaci je  500Kč/60min nebo 700Kč/90min.

Objednat se můžete zde.

TERAPEUTICKÁ PROCHÁZKA

Další možností je TERAPEUTICKÁ PROCHÁZKA, jejíž délka a místo záleží na Vás. V tomto případě využíváme i léčebný potenciál přírody a hledáme možnosti, jak se spojit se symbolickou řečí krajiny kolem nás.  Je možné zůstávat na jednom místě v přírodě, stejně jako si určit nebo hledat trasu k projití. Během setkání vedeme rozhovor na Vámi vybrané téma, stejně tak jako je možné společně mlčet a prožívat odrazy krajiny v sobě. Konkrétní forma záleží na dohodě.

TANEČNĚ-POHYBOVÁ TERAPIE

Je forma psychoterapie založená na tom, že naše tělo a mysl funguje jako kontinuum a že to, co se odehrává na úrovni psychiky, je zároveň obsaženo i v tělesném projevu (a obráceně). Prostřednictvím zvědomování a ovlivňování pohybových projevů, kreativnímu procesu a sebevyjádření v tanci, práci se symboly, s dechem aj. se přibližujeme své celistvosti. Dochází ke zpracování emočních, kognitivních, fyzických i spirituálních témat.

Neučíme se žádné kroky ani choreografie, ale využíváme své autentické pohybové vyjádření jako klíč k sebepoznání a navázání vztahu se sebou i druhými. Tanec je zde chápán jako jakýkoli pohyb, který vyjadřuje naše aktuální prožívání nebo osobní historii a komunikuje tak náš vnitřní stav s vnějším světem. Po celou dobu je zachována nehodnotící, přijímající atmosféra, s plným respektem k pohybovým a expresivním možnostem každého klienta.  Samozřejmostí je diskrétnost.

Terapie Vám může pomoci zvládnout projít obtížné životní situace, spojit se znovu se smyslem života, změnit opakující se schémata ve vztazích, naučit se zacházet se stresem nebo zahlcujícími emocemi (smutek, strach, úzkosti, vztek aj.),  pěstovat sebedůvěru a sebelaskavost.

V tanečně pohybové terapii je prostor i pro rozvoj kreativity, hravost a odpočinek.

Chcete vědět, co pro Vás chystám?