– INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE –

Cítíte se bezradně, smutně nebo úzkostně? Nacházíte se v náročné životní situaci? Řešíte vztahy? Potřebujete změnu, ale nevíte, jak na to?

Terapie znamená bezpečný důvěrný prostor, kde můžete plně projevit své myšlenky i pocity. Společně budeme hledat způsob, jak sami sebe můžete lépe pochopit, přijmout, odkrývat vlastní zdroje a postupně posouvat svůj životní příběh k harmonii.

Při setkání si nejdříve povídáme o tom, co Vás trápí, všímáme si pocitů, tělesných vjemů a gest. Když se k tomu budete cítit připraveni, přejdeme k sebevyjádření v pohybu, což vede k hlubšímu pochopení a možnosti zažít sebe a své téma v nové perspektivě.

Jít na terapii bývá často spojené s předsudky a nejistotou. Díky tomu, že jsem sama prošla skupinovou i mnohaletou individuální terapií, vím, že odvaha sdílet svůj osobní příběh je vždy krokem k sebepřijetí a laskavosti k sobě a tím i spokojenějšímu životu. Myslím, že terapeutickou péči v některých chvílích potřebuje každý z nás. A že je znakem zralosti umět si připustit, že na vše nemusím stačit sám a požádat o podporu.

Většinou je k úspěšnému procesu potřeba opakované setkávání, nicméně je možné přijít i na jednorázovou konzultaci. Terapie u hlubinných potíží může trvat v řádu měsíců až let.

Setkání probíhá na adrese Mladoboleslavská 1335, Varnsdorf.

Cena za konzultaci je  500Kč/60min nebo 700Kč/90min.

Objednat se můžete zde.

TERAPEUTICKÁ PROCHÁZKA

Další možností je TERAPEUTICKÁ PROCHÁZKA, jejíž délka a místo záleží na Vás. V tomto případě využíváme i léčebný potenciál přírody a hledáme možnosti, jak se spojit se symbolickou řečí krajiny kolem nás.  Je možné zůstávat na jednom místě v přírodě, stejně jako si určit nebo hledat trasu k projití. Během setkání vedeme rozhovor na Vámi vybrané téma, stejně tak jako je možné společně mlčet a prožívat odrazy krajiny v sobě. Konkrétní forma záleží na dohodě.

Terapie je vhodná kdykoli se nacházíte v obtížné životní situaci, cítíte se bezradně nebo izolovaně, řešíte opakující se schémata ve vztazích, zažíváte nezvladatelné emoce (smutek, strach, úzkosti, vztek aj.), nevíte si rady se stresem, s nízkým sebevědomím, trpíte psychosomatickou nemocí nebo si zkrátka uvědomujete, že nastal čas naslouchat svému nitru. Dlouhodobá terapie zlepšuje vztah k sobě samému, ke svému

TANEČNĚ-POHYBOVÁ TERAPIE

Je forma psychoterapie založená na tom, že naše tělo a mysl funguje jako kontinuum a že to, co se odehrává na úrovni psychiky, je zároveň obsaženo i v tělesném projevu (a obráceně). Prostřednictvím zvědomování a ovlivňování pohybových projevů, kreativnímu procesu a sebevyjádření v tanci, práci se symboly, s dechem aj. se přibližujeme své celistvosti. Dochází ke zpracování emočních, kognitivních, fyzických i spirituálních témat.

Neučíme se žádné kroky ani choreografie, ale využíváme své autentické pohybové vyjádření jako klíč k sebepoznání a navázání vztahu se sebou i druhými. Tanec je zde chápán jako jakýkoli pohyb, který vyjadřuje naše aktuální prožívání nebo osobní historii a komunikuje tak náš vnitřní stav s vnějším světem. Po celou dobu je zachována nehodnotící, přijímající atmosféra, s plným respektem k pohybovým a expresivním možnostem každého klienta.  Samozřejmostí je diskrétnost.

Chcete vědět, co pro Vás chystám?