– O mně –

Probouzím v lidech schopnost

ŽÍT V SOULADU
SE SVOU DUŠÍ

Věnuji se dvěma hlavním činnostem – tanečně pohybové terapii a shiatsu. Tyto dva proudy se potkávají v celostním pojetí člověka. Tělo a mysl je jedno kontinuum. Pracujeme-li s pohybem a tělesnem, odráží se to i v rovině psychické a duchovní. A obráceně.

Nabízím Vám vřelý a důvěrný prostor, kde můžete skutečně být sami sebou. Objevovat skryté proudy svého života. Dovolit si vnímat, cítit a nehodnotit.

Jaká byla má cesta k terapii?

Vystudovala jsem Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy a řadu let pracovala v lékárně. Postupně jsem si však uvědomovala, že většina zdravotních problémů má hlubší kořeny než jen poruchu fyzického těla. Začala jsem se proto zabývat psychosomatikou, jógou a seberozvojem, který mě dovedl až k roční cestě po světě s batohem na zádech. Poznávala jsem nejen odlišné kultury a sílu přírody, ale především sama sebe. Dalšími milníky, které mě zasvětily ještě hlouběji do moudrosti těla, byla narození dvou dětí. Během mateřství se postupně začala otevírat stará nezpracovaná témata, což mě přivedlo k další práci na sobě, terapeutickému výcviku a nakonec i vstupu do školy shiatsu. Výsledkem je pochopení mnoha souvislostí, sebepřijetí a pokora před životním příběhem každého člověka. 

Hlavními nástroji pro práci s lidmi jsou mi tělesně zakotvená empatie, tvořivost, klidná mysl a důvěra ve vnitřní zdroje klienta. Jako je každý jedinečná bytost, tak i každá konzultace, terapie nebo ošetření shiatsu je jiné a probíhá v souladu s aktuálními potřebami a možnostmi klienta.

Na individuální konzultaci, shiatsu či terapeutickou procházku se můžete objednat na info@jitkaruzickova.cz nebo ZDE.

vzdělání

Čtyřletý psychoterapeutický výcvik tanečně pohybové terapie – hlavní lektorky Radana Syrovátková, Klára Čížková (výcvik je garantovaný Českou asociací tanečně pohybové terapie TANTER a Evropskou asociací tanečně pohybové terapie. V současnosti pracuji jako terapeut ve výcviku, tzn. mám ukončenou čtyřletou část výcviku a nyní jsem v pětiletém období, kdy doplňuji hodiny supervize a individuální terapie.

Součástí výcviku byly kurzy s uznávanými zahraničními i českými terapeuty:

 • Imaginace v pohybu a hlubinná psychologie (využití jungiánských principů v tanečně pohybové terapii) – Joan Chodorrow
 • Tanečně pohybová terapie dětí – Suzi Tortora, Corinne Ott
 • Labanova analýza pohybu a její využití v praxi tanečně pohybové terapie – Stacey Hurst, Janet Kaylo, Rena Milgrom
 • Psychopatologie a výzkum v tanečně pohybové terapii – Iveta Koblic

Škola shiatsu  – František Bartoš, Dalibor Boháč, výcvik naplňuje požadavky Evropské federace shiatsu.

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy (magisterský titul), atestace v oboru veřejné lékárenství

Další workshopy a kurzy

 • Tanečně pohybová terapie v kontextu polyvagální teorie a posttraumatické stresové poruchy – Amber Gray (víkendový seminář)
 • Hledání vize, Smrt jako spojenec, Focusing a vnitřní části psyché – Jan Honzík (dvou až pěti denní semináře)
 • Arteterapie a biosyntéza jako cesta ke zdrojům – Iva Ouhrabková (cyklus šesti jedno až dvoudenních workshopů)
 • Meditace, Přechodové rituály, Tři brány ke štěstí – Jan Bím (jedno až vícedenní workshopy)
 • Tekuté tělo, Kraniosakrální čchikung, Continuum movement  – Martin Ďuriš (víkendové semináře, týdenní kurz)
 • Základní seminář čchikungu, Úvodní seminář Taiji – Vlastimil Kroupa (víkendové semináře)
 • Individuální terapie – Vladislav Chvála, Andrea Nundy Malá (víceletá zkušenost)

Ruth St-Denis

Tanec je komunikace mezi tělem a duší.

Martha Graham

Tělo nikdy nelže.

Změna začíná uvnitř tebe.

C. G. Jung

Nesnažte se být dokonalí. Buďte úplní.

Pohyb dokáže vyjádřit to,
na co slova nestačí.

Chcete vědět, co pro Vás chystám?