– O mně –

Pomáhám lidem probudit v sobě schopnost žít

v souladu se svou duší

Provázím workshopy tance a pohybu, kde každý ve své jedinečnosti může hledat a nalézat spojení mezi svým tělem a vnitřním prožitkem. Na základě svých zkušeností z výcviku tanečně-pohybové terapie ladím rovnováhu dané struktury a kouzla přítomného okamžiku. Vytvářím tak prostor, kde každý může z místa, kde právě je, udělat krok ke svému sebepoznání, pramenům své autenticity a své duši. Tato sebezkušenost pak v každodenním životě přináší schopnost sebereflexe, napojení se na vnitřní zdroj psychické energie a umění naslouchat svému tělu.

A jaká byla má cesta k terapeutickému tanci?

Vystudovala jsem Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy a řadu let spokojeně pracovala v lékárně. Stále častěji jsem však v kontaktu s klienty pociťovala nedostatečnost farmakologického přístupu. Postupně jsem si uvědomovala, že většina zdravotních problémů má hlubší kořeny než jen poruchu fyzického těla. Začala jsem se proto zabývat psychosomatikou, jógou a seberozvojem, který mě dovedl až k roční cestě po světě s batohem na zádech. Poznávala jsem nejen odlišné kultury a síly přírody, ale především sama sebe. Po návratu z cest jsem zakotvila v pevném svazku. Narození našich dvou dětí a péče o ně ve mně umocnily údiv nad ohromnou moudrostí těla a uvolnily léta potlačené emoce. Hledala jsem cestu, která by mi pomohla pochopit a zpracovat v sobě všechny souvislosti. Uvědomit si, co je opravdové a co už jsou naučené konstrukce. Byla jsem nadšena, když jsem objevila proud, který můj zájem o provázanost lidského tělo s psychikou spojuje s mou další vášní – tancem.

Je to

tanečně pohybová terapie

Ta vychází z principu, že tělo a mysl jsou v neustálé interakci a stav jednoho se odráží ve druhém. V roce 2017 jsem vstoupila do čtyřletého výcviku tanečně-pohybové terapie vedené zkušenými tanečními terapeutkami Radanou Syrovátkovou a Klárou Čížkovou. Nesmírně mě obohacuje možnost učit se od Joan Chodorrow, Janet Kaylo a Corinne Ott. Ráda také čerpám z moudrosti Movement Medicine (Léčení pohybem).
Kromě vedení tanečních setkání se věnuji škole shiatsu (www.skola-shiatsu.cz) a práci v lékárně. To vše v souladu se svou milovanou rodinou, se kterou žiji v domku se zahradou v překrásné Krásné Lípě. Ráda odpočívám v přírodě, v náručí svého muže, v napojení na své tělo a jakékoli tvůrčí činnosti. Nejlépe vše dohromady. A když to nejde, je tu ještě káva a čokoláda:)

Ve svém životě zaujímám mnoho rolí, mám mnoho tváří. Učím se, jak v těchto rolích zůstat sama sebou, přestože jejich nároky jsou mnohdy tak rozdílné. Učím se pěstovat sama v sobě rovnováhu laskavosti a kladení nároků. Učím se učit se z chyb a přijímat události života jako cestu k rozvoji a poznání.

Ruth St-Denis

Tanec je komunikace mezi tělem a duší.

Martha Graham

Tělo nikdy nelže.

Změna začíná uvnitř tebe.

C. G. Jung

Nesnažte se být dokonalí. Buďte úplní.

Pohyb dokáže vyjádřit to,
na co slova nestačí.

Chcete vědět, co pro Vás chystám?