Neodolala  jsem se a oslovila ho. Koho? Pjéra la Šé’ze, psychoterapeuta známého svými zábavně-poučnými přednáškami na téma lidské psyché a spoluprací s Jardou Duškem. Úkol zněl jasně: musím vymyslet téma, které bude zajímat mě i vás a zároveň bude výzvou pro Pjéra. Název „Duchovní aspekty sexuality“ mi nakonec prošel, ačkoli můj muž nejprve reagoval slovy: „Bojím se diskuzí jen o dvou věcech, tou  první je duchovno a tou druhou sexualita .“  Naštěstí mě v tom nenechal a hrdinně mě podpořil (i doprovodil).

A proč považuji tohle téma za důležité? Sexualita je pro mě vyjádření hledání jednoty na tělesné rovině. Žena a muž jako dvě polarity se spojují a prožívají spolu štěstí z jednoty. Vnímám ale, že lidská sexualita je dnes používána jako zboží – z milování se stal sex a nabídka ke konzumu. V mnoha směrech může být úlevné, jak se téma sexuality otevírá a detabuizuje. Na druhou stranu ztráta hranic a duchovního přesahu spolu s technickým pohledem na věc může ohrozit křehkou posvátnost spojení muže a ženy a tím i fungování naší společnosti.