– Shiatsu –

Shiatsu aktivuje samoléčebné procesy

na úrovni těla, dechu i mysli.

Shiatsu je celostní léčebná metoda, která vychází z prastaré japonské tradice. Jedná se o terapii podobnou masáži, kdy terapeut využívá tlaku a dotyků na energetických dráhách těla k vyrovnání toku životní energie. Tím dává impulsy tělu i mysli a stimuluje sebeuzdravující schopnosti organismu.

Zdraví je přirozeným stavem a tělo se do tohoto stavu dokáže samo vrátit, pokud je mu dán prostor. Často se ale stavu zdraví vzdalujeme svým myšlením (našimi názory, zaběhlými stereotypy, způsoby uvažování), ale i zvyky (stravování, pohybové návyky, přístup k lidem) a nesprávnou řečí (jak mluvíme o sobě, o ostatních, o čem nemluvíme). Pokud využijeme impulzy shiatsu a začneme měnit to, co nás vzdaluje od zdraví, začneme se uzdravovat.

 

Náš psychický a zdravotní stav odráží to,

do jaké míry jsme v souladu s tokem života

a zákonitostmi přírody.

Škola shiatsu si klade za cíl předávat znalosti a dovednosti, které čerpají z hluboké moudrosti medicíny dálného východu. Kromě osvojení technik a teoretických znalostí klade důraz zejména na osobní rozvoj a na chápání principů shiatsu skrze vlastní zkušenost. Škola shiatsu nabízí jednorázové kurzy i 3-letý profesionální výcvik  v souladu s požadavky ESF – European Shiatsu Federation.

Škola shiatsu nabízí nejen studium postupů a teoretických znalostí, ale především příležitost k duchovní cestě. Více informací, termíny kurzů a přihlášky najdete na www.skola-shiatsu.cz 

Chcete vědět, co pro Vás chystám?