– SKUPINY –

Ve skupině můžeme zažívat pocit sounáležitosti a vzájemné podpory. Zjišťujeme, že druzí lidé mohou řešit obdobná témata jako my a že je možné se vzájemně inspirovat. Prostřednictvím druhých poznáváme i sebe.

SKUPINOVÁ TERAPIE 

Je dlouhodobý proces, jehož základem je sdílení ve slovech, v pohybu i emocích.  Díky zpětné vazbě získáváme novou perspektivu pohledu na svět i na sebe, zažíváme přijetí. Také je to možnost učit se novým formám fungování ve vztazích, komunikaci a sebeuvědomění.  Pokud se objeví konflikt, je využit jako možnost k rozklíčování navyklých vzorců jednání a jako příležitost k sebeutváření.

SEBEROZVOJOVÉ KURZY

Jsou většinou jednorázová nebo krátkodobá setkávání, kde máme možnost být sami se sebou i s druhými v důvěrném kruhu. V kurzech prohlubujeme schopnost tělesného prožívání a zakotvení vědomí těla jako zdroje do běžného života. I zde je prostor pro rozvoj tvořivosti a sebelaskavosti.

Veškeré aktivity a sdílení na terapiích i kurzech jsou dobrovolné. Vše, co se odehrává ve skupině, je vázané mlčenlivostí.

There are no upcoming events at this time

Chcete vědět, co pro Vás chystám?